Kim Chung

Aerial Yoga Instructor

Đã từng Đạt giải 3 cuộc thi ảnh Yoga và giành được học bổng toàn phần đào tạo Giáo viên Yoga được tổ chức bởi Shivom Yoga & Dance Studio, Huấn luyện viên Kim Chung là một trong những Huấn luyện viên tài năng của OM Factory Hà Nội. Và cô cũng may mắn nhận được học bổng toàn phần đào tạo Giáo viên Yoga Bay tại OM Factory Hà Nội. Trong suốt thời gian luyện tập khóa huấn luyện đặc biệt này, Huấn luyện viên Kim Chung luôn duy trì chế độ tập luyện 5 đến 6 tiếng mỗi ngày, ăn chay trường thường xuyên….. để quyết tâm trở thành một Huấn luyện viên Yoga Bay xuất sắc nhất tại Việt Nam. 

“Tôi vốn là một người học Luật khô khan và khá nóng nảy. Nhưng kể từ khi biết đến Yoga và trở thành một Huấn luyện viên Yoga chuyên nghiệp tại OM Factory Hà Nội, tôi cảm nhận được rằng mình đã thay đổi hẳn, trở nên vui vẻ hơn, điềm tĩnh hơn và thăng bằng trong cuộc sống hơn. Tôi luôn cố gắng hướng dẫn một cách tốt nhất cho các học viên của mình tại OM Factory Hà Nội để họ cảm nhận được Yoga tuyệt vời như thế nào khi chúng ta đi sâu vào tìm hiểu và luyện tập Yoga chăm chỉ hằng ngày”.

Chung is a serious law student; initially unapproachable, tempered, and hard to control but is a true lover of the outdoors.  Yoga has helped her to be happier, lead a more peaceful and balanced life.  Some of her accomplishments highlight a 3rd place prize for a photo contest and a full scholarship to Yoga TT from Shivom Yoga and Dance Studio.

After almost 8 months of practicing yoga, Chung received a full scholarship in Aerial Yoga from Om Factory Ha Noi but continues to maintain 5-6 hour of daily practice. She is vegetarian but is always full of energy with an infectious smile. With the guidance of her dedicated teachers, Liz and Kevin, and support of Aerial Yoga community, she is striving to serve her students with more dedication.