NGUYỄN NGỌC DƯƠNG

Biết đến Yoga từ nhiều năm trước và đặc biệt đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại các Trung tâm Yoga trước khi đến với OM Factory Hà Nội, Nguyễn Ngọc Dương luôn nhận được sự tin tưởng của Ban Quản lý OM Factory Hà Nội và trở thành một trong những nhân sự không thể thiếu của OM Factory Hà Nội trên cương vị Thành viên Ban Quản lý. Với kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực Yoga cộng với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, Nguyễn Ngọc Dương cùng với Ban Quản lý, đội ngũ nhân sự OM Factory Hà Nội đã từng bước phát triển và tạo chỗ đứng cho OM Factory Hà Nội tại Việt Nam.   

“Yoga như là một lẽ sống không thể thiếu của tôi vậy! Và đặc biệt hơn, tôi lại được nuôi dưỡng tình yêu với Yoga khi đến với OM Factory Hà Nội trên cương vị Thành viên Ban Quản lý. Cùng với Ban Quản lý và đội ngũ nhân sự OM Factory Hà Nội, chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho các hội viên một môi trường luyện tập Yoga lý tưởng để họ có thể cải thiện được sức khỏe của chính mình cũng như là mang lại tiếng cười, niềm vui, niềm hạnh phúc cho chính bản thân họ, cho chính gia đình họ và cũng như cho toàn thể cộng đồng."