Khóa học & Học phí

PACKAGE & MEMBERSHIP

Đu vòng trên không / Bungee*

Lyra / Bungee*

400,000 ₫

Lyra

500,000 ₫

Bungee

Lớp Yoga

Drop in Classes

200,000 ₫

Mat Class

250,000 ₫

Aerial Class

THẺ BUỔI

Class Pack

2,200,000 ₫

10 Class Pack

4,400,000 ₫

20-Class Pack

6,600,000 ₫

30-Class Pack

LỚP YOGA TRẺ EM

Kids Yoga

250,000 ₫

Single Class

1,800,000 ₫

10-Class Pack

Thẻ hội viên

Omfactory Memberships

1,800,000 ₫

Monthly Unlimited

3,875,000 ₫

3 Monthly Unlimited

7,200,000 ₫

6-Month Unlimited

THẺ HỘI VIÊN

Omfactory Memberships

12,986,000 ₫

12- Month Unlimited