Balance Yoga

Là lớp học tập trung vào các động tác giữ cân bằng cơ thể. Đây là lớp học khó, có tác dụng củng cố cơ bắp, tăng cường sức mạnh và mang lại sự ổn định cho cả tinh thần và thể chất. Lớp học này phù hợp với những người đã có kinh nghiệm luyện tập.

Balance yoga is focused on the movements of body balancing. This is a difficult class which works to strengthen the muscles, strength, and bring stability both mentally and physically. This class is suitable for those who have had previous yoga experience and practice.