RhytHmic Yoga

Yoga theo nhạc giúp mang lại cho người tập 1 môi trường thư thái, và cảm nhận động tác 1 cách tự nhiên hơn

Yoga practice to music helps one to engage in a relaxed environment and feel the movements more naturally as one.