The Great YOGA WALL

“The Great Yoga Wall” được sử dụng như một chỗ dựa giúp học viên phát triển thêm các động tác yoga bằng cách mở và tạo ra không gian trong cơ thể kết hợp sử dụng kỹ thuật điều trị. Một số lợi ích của Great Yoga Wall:

 • Các động tác Yoga được duy trì trong thời gian lâu hơn, tăng cường tác dụng
 • Cải thiện đáng kể độ linh hoạt và dẻo dai của cơ thể
 • Giúp tiến bộ nhanh hơn trong việc tập Yoga, đặc biệt với học viên mới
 • Tăng cường sức mạnh và giúp cơ thể thon thả
 • Vô cùng hữu ích trong các lớp Yoga điều trị
 • Rất dễ làm quen và sử dụng thành thạo kể cả với người chưa bao giờ tập Yoga.
 • An toàn và mới lạ.

 

"The Great Yoga Wall" is used as a prop in order to help students develop yoga movements by opening and creating space within the body combined with treatment techniques. Some benefits of Great Yoga Wall:

 • The Yoga exercises are practiced for a longer time in order to enhance the effect
 • Dramatically improves the flexibility and toughness of the body
 • Helps to speed up the progress in yoga, especially for new students
 • Strengthens and slims the body
 • Extremely useful in the practice of Yoga classes
 • Very easy to learn and use even for people new to yoga.
 • Safety for novices.