Yoga Props

Là loại hình Yoga tập luyện cùng với dụng cụ hỗ trợ, cải thiện sự cân băng, kết hợp sức mạnh, tính linh hoạt 

Ball Yoga giúp cơ thể bạn thêm khoẻ mạnh, mềm dẻo, một cơ bắp thật săn chắc và khả năng cân bằng tốt chỉ bằng những bài tập rất thú vị với bóng.

Yoga props is a form of training with aids to help improve balance, while combining strength and flexibility. Yoga Props help your body tp become more healthy, flexible, gain true muscle firmness, and ability to balance well just by incorporating yoga balls into very fun exercises.