WORKSHOP

Join us this month at an Om Factory studio workshop! 

Class Type:  Hội thảo khoá Đào tạo Giáo viên Yoga Bay 50 giờ và 16 giờ nâng cao 

 

Ngày:  Thứ 7, 17/3/2018 

Thời gian: 10h00 @ Bùi Thị Xuân 

Phí:            Miễn phí